Buwan ng Wika 2021

13 July 2021

Kaisa ang Kagawaran ng Katarungan sa pagdiwang nitong Agosto ng Buwan ng Wika 2021 na may temang "Filipino at Mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino"

More News Articles

We are ISO Certified