Buwan ng Wikang Pambansa 2020

30 July 2020

Nakikiisa ang Kagawaran ng Katarungan sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa sa darating na 1-31 Agosto 2020 sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino.

More News Articles

We are ISO Certified